Onze trainingen

Hier vind je een overzicht van ons huidige aanbod trainingen.

Training weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag

In 1 dag ben je weer bewust van weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag en weet je hoe je hiermee om kunt gaan. Je kan de verschillende vormen herkennen en hier adequaat op reageren. 

NLP in de spreekkamer van de schuldhulpverlener/ bewindvoerder

Hoe kunnen NLP-gesprekstechnieken helpen om uitval of vertraging in onze hulpverlening te voorkomen en onze cliënten effectief in beweging te brengen?

Effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Effectief communiceren met klanten met autisme

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Effectief communiceren met klanten met borderline

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Onze opleidingen

Hier vind je een overzicht van de huidige opleidingen die we aanbieden.

WMO / Wlz / Jeugdzorg en PGB

Wil je meer weten over de WMO 2015, de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en het het persoonsgebonden budget binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz? Schrijf je dan in voor deze korte opleiding.

Actualiteiten sociale zekerheid

Alle belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid die van belang zijn komen aan bod. Na deze dag weet jij en/ of je medewerkers alle recente wijzigingen van het afgelopen jaar. Tevens gunnen wij je een vooruitblik op wat er allemaal nog aan komt. Dat houdt je scherp en geeft je de kans om vooraf actie te ondernemen in plaats van achteraf. Van WW tot AOW en van heffingskortingen tot zorgverzekering, we laten het allemaal de revue passeren.

Beslag- en executierecht

In een halve dag  (3 uur) op de hoogte van de meest belangrijke zaken omtrent beslag- en executierecht. Tevens kan je eigen vragen voorleggen. 

Opleiding mentorschap en curatele

In een dag ben je in staat om goed te begrijpen hoe curatele/mentorschap werkt, waaraan je moet voldoen en waar je rekening mee moet houden in de praktijk.

Actualiteiten SHV & WSNP

Deze dag staat in het teken van schuldhulpverlening en WSNP.  Fokke legt jullie uit hoe het werkt en wat er veranderd is de afgelopen periode. Ook staan we stil bij wat er nog aan zit te komen. De nadruk ligt op hoe het nu gaat en wat je als professional kan met SHV & WSNP. 

Jurisprudentie beschermingsbewind

De laatste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie worden met je doorgenomen door de docent. Alle relevante jurisprudentie wat betreft bewindvoering worden besproken. De docent maakt de koppeling van de uitspraak naar de betekenis voor de praktijk. Aan het eind ben je weer helemaal op de hoogte en kan je inspelen op de consequenties van bepaalde uitspraken en ben je bij kennis over de valkuilen.

In de opleiding jurisprudentie beschermingsbewind wordt stil gestaan bij diverse juridische aspecten van het beschermingsbewind zoals verwoord in het Burgerlijk Wetboek.

Alles over bijzondere bijstand

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die meer willen weten over de bijzondere bijstand, de inkomenstoeslag en andere minimaregelingen die de gemeente uitvoert. De kaders van de Participatiewet (bijstand) lijken duidelijk maar de uitvoering is verschillend en iedere gemeente lijkt andere regels te hanteren. Maar is dat wel zo? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten, oftewel wat kan er wel en wat niet? We geven in deze les meer duidelijkheid en inzicht zodat je dit direct kan toepassen in de praktijk.

Privacy (bewind, curatele en mentorschap)

Hoe kunnen we in het vak als wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder/curator en mentor) omgaan met privacy, nieuwsgierigheid en wettelijke regels? Hoe vind je de balans? Wat mag nu wel en wat niet? We kijken samen hoe er bewustwording kan ontstaan. Uiteraard besteden we uitgebreid aandacht aan de nieuwe regels die er zijn  sinds 25 mei 2018, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Alles over algemene en bijzondere bijstand

In 1 dag op de hoogte van de rechten en plichten van de Participatiewet (bijstand) en de regels omtrent bijzondere bijstand en minimaregelingen bij gemeenten? Altijd al meer willen weten over de Participatiewet en bijzondere bijstand? Kom dan naar de opleiding die je in 1 dag meeneemt in de rechten en plichten van de Participatiewet en de mogelijkheden van bijzondere bijstand. De nadruk van de dag ligt op algemene bijstand. Dit en meer zijn onderwerpen die we behandelen op deze basis dag.

De (nieuwe) beslagvrije voet

Het bewaken van de juiste beslagvrije voet blijft een belangrijke taak van de beschermingsbewindvoerder. Het is namelijk dat gedeelte van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. In de cursus wordt de geheel nieuwe berekeningswijze van de beslagvrije voet behandeld zoals die per 1 januari 2021 in werking treedt. Ook de eventuele wijzigingen worden meegenomen. 

Huurrecht en bewindvoering/curatele

Het programma omvat naast algemene verbintenisrechtelijke aspecten een bespreking van de algemene bepalingen van het huurrecht, de verplichtingen van de verhuurder en de huurder en ook de mogelijkheden (waaronder de opzeggingsgronden) om de huur van woonruimte te beëindigen. De nadruk zal worden gelegd op de huur van woonruimte.

Verdieping mentorschap en curatele

De opleiding bestaat uit een verdieping op de stof voor een mentor en curator en behandelt praktijk vragen en dilemma's. 

VTLB

In verband met alle wijzigingen in de beslagvrije voet wijzigt ook de berekening van het VTLB. In deze opleiding staan we hierbij stil. 

Bewindvoering, curatele en mentorschap rondom sociaal kwetsbare mensen

Deze cursus is ontwikkeld voor gevorderde beschermingsbewindvoerders/ curatoren en mentoren die in hun praktijk te maken krijgen met cliënten;

  • met een verslaving(verleden)

  • die noodzakelijke (traject)begeleiding nodig hebben

  • die dak- en thuisloos zijn of waren.

Erfrecht

Hoe werkt het erfrecht en wat moet een bewindvoerder en curator weten voor een goede uitvoering van hun beroep? Dat en meer leer je allemaal in deze dag. 

Bewindvoering en ondernemers (in zwaar weer)

Bewind als fundament voor zelfstandig ondernemerschap: kansen en bedreigingen!

Van Beschermen naar Loslaten: werken aan financiële redzaamheid

Van bewindvoerders wordt verwacht dat zij de financiële redzaamheid van hun cliënten bevorderen. Maar wat is dat dan precies? Hoe bepaal je of en wanneer je met jouw cliënt aan de slag gaat en zo ja, wat doe je dan? Wanneer heb je hier voldoende aandacht aan gegeven en hoe onderbouw je jouw bevindingen aan de Kantonrechter?

Helder schrijven en spreken

Schrijf jij nog weleens ‘Naar aanleiding van uw bericht stuur ik u mijn reactie’? Of sluit je je mails af met ‘Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben’? Dan is er werk aan de winkel. 

Je schrijft of zegt dingen die meer dan 60% van de Nederlanders niet begrijpen. Het is natuurlijk belangrijk dat je helder en toegankelijk communiceert. Op taalniveau B1. Maar sommige onderwerpen waar jij over communiceert, zijn behoorlijk complex. Bovendien moet jouw verhaal wel juridisch houdbaar zijn. Tijdens deze training leer je om deze combinatie te maken.

Vreemdelingenrecht: zo zit het!

De Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en de Rijkswet op het Nederlanderschap: welkom bij de training 'Vreemdelingenrecht: zo zit het!'. Tegen welke knelpunten lopen nieuwkomers aan op het gebied van o.a. gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand. Knelpunten die samenhangen met het verblijfsrecht. Ontdek tevens hoe je als professional zorg draagt voor een zorgvuldige doorverwijzing van migranten naar professionele organisaties wanneer andere vragen aan bod komen. 

Nieuws

5 redenen om je aan te sluiten bij het Handboek Bewind

  1. Eén plek met alle informatie die je werk makkelijker maakt als bewindvoerder, curator en inkomensbeheerder. Je ontvangt elke dag nieuwsberichten met duiding en jurisprudentie. En 12 minimaregelingen voor alle gemeenten in Nederland.
  2. Geen boeken of Google meer nodig voor de nieuwste regelgeving.
  3. Inclusief juridische helpdesk, die klaar staat voor je vragen.
  4. Altijd 10% korting op alle opleidingen en trainingen van De Wijsmaker. 
  5. Ieder jaar het Handboek Bewind opgeven als voldaan aan de bijscholingseisen van het LKB CBM en sparen voor maximaal 8 PE punten bij Horus (voor bewindvoerders, curatoren en mentoren).