Effectief communiceren met klanten met borderline

Over de training

Deelnemers van een andere training (LVB) waren super enthousiast. Deze training is alleen nog incompany op aanvraag. 

 

Inhoud

Eefje Kuil geeft handvatten om gericht en op maat te leren omgaan met gedragingen van klanten waarbij de deelnemer leert de problematiek te signaleren middels heldere voorbeelden. Daarbij leert hij ook de gesprekstechnieken in te zetten voor klanten met borderline. Men leert te kijken naar de mogelijkheden van de problematiek en zich tegelijkertijd bewust te blijven van de uitdagingen ervan.

We behandelen:

a) Effectief communiceren in complexe situaties zoals bewustwording van eigen houding & gedrag, de vraag achter de vraag horen, proces en inhoud scheiden en een procesinterventie kunnen doen (storing op proces niveau weghalen). 

b) Het signaleren van de gedragskenmerken van de klanten met borderline.

c) In gesprek kunnen anticiperen op deze gedragskenmerken.

d) De situatie zo veilig mogelijk houden voor jezelf & de klant. 

De nadruk binnen deze training zal liggen op de objectieve kenmerken van borderline (“wat zie je?” “wat ervaar je?”) en hoe hier mee om te gaan (en niet op het diagnosticeren ervan).

Voor wie is deze dag?

De opleiding is voor bewindvoerders, mentoren, curatoren, schulddienstverleners, medewerkers sociaal domein gemeente enz. 

Hoe lang duurt de workshop?

Een hele dag. Wij begroeten je graag op 1 van deze dagen. Ervaar zelf dat leren goed is voor je en dat het ook leuk kan zijn!

Wat levert het op?

Zonder eerlijke autonome informatie van de klant is het onmogelijk een effectief gesprek of traject te doorlopen. Tijdens klantcontact hebben alle professionals weleens te maken met een klant die angstig is, sociaal wenselijk antwoorden geeft, de gemaakte afspraak niet nakomt of waarbij je twijfelt of de klant je wel écht begrijpt. Zonder eerlijke informatie zal het praten over zorg, het verlenen van hulp, de gedragsverandering bij de klant tijdens het traject niet blijvend zijn. Eerlijke informatie kunnen vergaren is één van de basisvoorwaarden voor dienstverleners. De kern van een effectief gesprek en proces met de klant. Deze training vormt de belangrijke basis voor het effectief in gesprek gaan met klanten & met het netwerk. (Denk aan ouders, begeleiders en andere organisaties). 

Effectief communiceren met...

De training maakt deel uit van de serie 'Effectief communiceren met'. En bestaat behalve deze training uit de trainingen effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking en effectief communiceren met klanten met autisme. 

Praktische informatie

Naast een goede inhoud zijn de locatie en de trainer erg belangrijk. We leggen dat hier kort uit!

Locatie/ materialen

Dit betreft een incompany opleiding bij jou op locatie. Zo krijgt je team alle aandacht. 

We werken tijdens de les niet met een Powerpoint. Er is veel ruimte om te doen. 

Lestijden

09.30 tot 16.30 met van 12.30 tot 13.30 een lunchpauze. 

Aantal deelnemers

Eefje Kuil traint op maat. Dat wil zeggen dat de cursist binnen de veiligheid van groepjes niet groter dan acht mensen kan oefenen met de aangereikte handvatten. Door het trainen in kleine groepjes kan er dieper op de stof ingegaan worden, is er meer positief opbouwende aandacht voor iedere individuele cursist en beklijfd de materie (dus) het best. Daarnaast worden er binnen de groep over en weer situaties en ervaringen uitgewisseld en heeft men tijdens het oefenen van de aangereikte handvatten steun aan elkaar.

Eefje Kuil
Eefje Kuil
Trainer en trainingsacteur

Toen Eefje Kuil (eigenaar KUIL), om wat bij te verdienen tijdens haar studie, ingezet werd door grote train-bureau’s als trainer en trainacteur in trainingen over gespreksvoering merkte ze dat deze vaak gegeven werden aan grote groepen. Groepen van vaak 12 en geregeld zelfs meer personen.

Binnen deze trainingen observeerde ze dat het met regelmaat onmogelijk leek om werkelijk op maat te trainen. Niet iedereen kwam evenredig aan bod en vaak kregen de cursisten maar een paar minuten om écht te sparren rond gedrag. Dit frustreerde: het leek zo zonde van de tijdsinvestering. Dat moest effectiever kunnen bedacht Eef. En toen ze afstudeerde in 2006 richtte ze Kuil. op

Eefje is specialist in gesprekken voeren die te maken hebben met autisme, licht verstandelijke beperking en psychische stoornissen.  

Het voordeel van Eefje Kuil is dat zij zowel gedragsdeskundige als ervaren trainacteur is en in trainingen beide rollen vervullen. De medewerker krijgt direct duidelijk inzicht in zijn of haar eigen handelen daar waar het de omgang met klant betreft.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Wij hebben een maandelijkse nieuwsbrief voor bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders met de laatste nieuwtjes uit het sociale domein. Ontvang je deze nog niet? Schrijf je dan snel in en ontvang iedere maand ‘sociaal’ nieuws!