Disclaimer en Cookieverklaring

Hieronder vind u de disclaimer en de cookieverklaring.

Disclaimer

De website www.dewijsmaker.nl en de meeste onderdelen (tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van De Wijsmaker.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Wijsmaker.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Wijsmaker sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Cookies

We gebruiken 2 soorten cookies:

1. Essential: Google Tagmanager - Statistieken worden Anoniem, zonder IP opgeslagen. Deze Cookie wordt altijd gebruikt.

2. Advertising: Add This - Voor het delen van artikelen. Deze wordt enkel geplaatst als u akkoord gaat met het gebruik van Cookies.