Onze opleidingen en trainingen

Hieronder vind je een (gedeeltelijk) overzicht van ons aanbod. Veel van de opleidingen en trainingen kunnen ook onlibe worden verzorgd. 

Training motiverende gespreksvoering

We willen het liefst dat niemand een uitkering hoeft aan te vragen als dat nodig is en als ze een bijstandsuitkering hebben willen we de klant het liefst zo snel mogelijk uit de bijstand. Dat vereist een goede communicatie. Motiverende gespreksvoering kan hierbij zeker helpen. 

Train de trainer/ werken met groepen

Voor de groep staan en een training geven is erg leuk maar niet voor iedereen weggelegd. Het vereist specifieke vaardigheden en competenties. Een training of presentatie geven moet je ook gewoon durven en doen.

Training weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag

In 1 dag ben je weer bewust van weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag en weet je hoe je hiermee om kunt gaan. Je kan de verschillende vormen herkennen en hier adequaat op reageren. 

NLP in de spreekkamer van de schuldhulpverlener/ bewindvoerder

Hoe kunnen NLP-gesprekstechnieken helpen om uitval of vertraging in onze hulpverlening te voorkomen en onze cliënten effectief in beweging te brengen?

Effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Effectief communiceren met klanten met autisme

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Effectief communiceren met klanten met borderline

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

WMO / Wlz / Jeugdzorg en PGB

Wil je meer weten over de WMO 2015, de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en het het persoonsgebonden budget binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz? Schrijf je dan in voor deze korte opleiding.

Actualiteiten sociale zekerheid

Alle belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid die van belang zijn komen aan bod. Na deze dag weet jij en/ of je medewerkers alle recente wijzigingen van het afgelopen jaar. Tevens gunnen wij je een vooruitblik op wat er allemaal nog aan komt. Dat houdt je scherp en geeft je de kans om vooraf actie te ondernemen in plaats van achteraf. Van WW tot AOW en van heffingskortingen tot zorgverzekering, we laten het allemaal de revue passeren.

Actualiteiten SHV & WSNP

Deze dag staat in het teken van schuldhulpverlening en WSNP.  Fokke legt jullie uit hoe het werkt en wat er veranderd is de afgelopen periode. Ook staan we stil bij wat er nog aan zit te komen. De nadruk ligt op hoe het nu gaat en wat je als professional kan met SHV & WSNP. 

Alles over bijzondere bijstand

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die meer willen weten over de bijzondere bijstand, de inkomenstoeslag en andere minimaregelingen die de gemeente uitvoert. De kaders van de Participatiewet (bijstand) lijken duidelijk maar de uitvoering is verschillend en iedere gemeente lijkt andere regels te hanteren. Maar is dat wel zo? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten, oftewel wat kan er wel en wat niet? We geven in deze les meer duidelijkheid en inzicht zodat je dit direct kan toepassen in de praktijk.

Alles over algemene en bijzondere bijstand

In 1 dag op de hoogte van de rechten en plichten van de Participatiewet (bijstand) en de regels omtrent bijzondere bijstand en minimaregelingen bij gemeenten? Altijd al meer willen weten over de Participatiewet en bijzondere bijstand? Kom dan naar de opleiding die je in 1 dag meeneemt in de rechten en plichten van de Participatiewet en de mogelijkheden van bijzondere bijstand. De nadruk van de dag ligt op algemene bijstand. Dit en meer zijn onderwerpen die we behandelen op deze basis dag.

Jeugdwet

Tijdens de les wordt uitgelegd wat de hele Jeugdwet inhoudt en worden alle actualiteiten en knelpunten besproken die relevant zijn voor het werk van de professionals die bij de gemeente werkzaam zijn of in een wijkteam. Tevens wordt er jurisprudentie behandeld.

Opleidingen Participatiewet / bijstand starters

Er zijn verschillende opleidingen voor de Participatiewet zowel voor startende professionals als consulenten, juristen en kwaliteitsmedewerkers die al langer werkzaam zijn in dit vak. 

Opleiding voorliggende voorzieningen (VLV)

De opleiding voorliggende voorzieningen zorgt voor een brede kennis over de sociale zekerheid en arbeidsrecht. 

Opleidingen Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening of schulddienstverlening is een belangrijk onderdeel binnen een gemeente om burgers te ondersteunen die er zelf niet meer uit komen. 

WMO 2015

De WMO 2015 is erg in ontwikkeling. Onze docent zit er bovenop en kan alles uitleggen en verduidelijken. 

Opleiding bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geregeld in de Participatiewet maar ook in gemeentelijk beleid. Die combinatie maakt het soms lastig om uit te voeren. Als je weet wat er mag en kan wordt het toepassen een stuk makkelijker.

Tozo 1/2/3/4

Alles over de Tozo kunnen wij helder en duidelijk uitleggen, zowel fysiek als via een Zoom sessie of een Webinar. De Tozo vormt een ondersteuning, maar straks moet er ook controle en heronderzoek plaatsvinden. Wij bieden op een breed vlak  duidelijkheid en geven aan welke keuzes je hebt, zodat je in de praktijk verder komt.

TONK-regeling

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk door Corona. Er zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan vroeger. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Man met telefoon

Andere training, workshop of presentatie?

Allerlei andere trainingen/ workshops of presentaties kunnen wij ook verzorgen. Er is zoveel mogelijk dat wij onmogelijk alles willen benoemen. Wilt u iets wat niet in ons standaard lijstje staat?

Coaching TMA

Naast opleidingen en trainingen houden wij ons bezig met begeleiding op de werkplek/ coaching. De verbetering van je persoonlijke effectiviteit of dat van je team is het uitgangspunt.

Coaching

Wij werken vanuit de vraag van de klant. Wil je meer effectiviteit op je werk? Heb je een conflict op je werk? Heb je het gevoel dat er niet uitkomt wat erin zit? Dan wijzen wij je de weg en ga jij het doen. Coaching, of zoals wij dat zeggen; praten met mensen is een kwestie van vertrouwen hebben in elkaar. Wij schaden nooit het vertrouwen en helpen je verder. Dat is onze kracht!

TMA

Daarnaast kunnen wij ook de TMA methode inzetten. TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Het zegt het al: we kijken onder andere naar talenten en je motivatie. De TMA kijkt nog veel verder en test naast talenten en motivatie ook je competenties en de ontwikkelbaarheid ervan. De TMA is zowel individueel als voor een team geschikt en wordt ingezet als meetinstrument, voor loopbaanbegeleiding, als assessment, voor het aannemen van personeel etc. Voor meer informatie zie de TMA pagina.

Heb je een vragen?

Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of 06-12345678