Opleiding voorliggende voorzieningen (VLV)

De opleiding

Dit is een opleiding die iedereen zou moeten volgen. Het vergroot kennis van de sociale zekerheid in Nederland inclusief arbeidsrecht en is een must voor alle gemeenten om de juiste personen in de juiste uitkeringen te hebben in plaats van in de Participatiewet.

Kennis en begrip van de sociale zekerheid kan je als gemeente en als medewerker veel winst opleveren. De opleiding voorliggende voorzieningen is een soort van APK. Die moet je ieder jaar gewoon doen om alles te blijven volgen, te weten en succes te blijven boeken in je werk. Het zou gewoon verplicht moeten zijn…natuurlijk wel bij ons volgen! ;-)

We gaan in op het herkennen van voorliggende voorzieningen tijdens de aanvraag en heronderzoek, het zogenaamde rode lampjes effect. Er zijn namelijk opleidingen voorliggende voorzieningen waar uitgebreid wordt ingegaan op alle rechten en plichten, voorwaarden en berekeningen. Uit de praktijk blijkt eigenlijk dat de stof snel weer wordt vergeten omdat je onmogelijk van alle regelingen de rechten, plichten en voorwaarden kan weten. Wat veel interessanter is, is dat je een regeling of wet herkent en weet wat er recent is verandert en wat er in de toekomst gaat veranderen. Op die manier blijf je als professional op de hoogte. En daar gaat het om. We smeren tijdens deze les onze hersenen en maken ze weer soepel om zo weer een jaar goed te presteren!

Inhoud onder andere:

  • Arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) (ontslagrecht, transitievergoedingen) en de relatie met bijstand;
  • Loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet, WIA, Wajong, Toeslagenwet en WW;
  • ANW, AOW en AKW
  • WSF en WTOS.

Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen geschikt die werkt met de Participatiewet.

Hoe lang?

1 dag. 

"Mijn complimenten Mark! Alleen maar positieve reacties gehad. De interactie en jouw manier van kennis delen is echt briljant!"
Belgin Bozbag, eigenaar Straight Management
Man met telefoon

Andere training, workshop of presentatie?

Allerlei andere trainingen/ workshops of presentaties kunnen wij ook verzorgen. Er is zoveel mogelijk dat wij onmogelijk alles willen benoemen. Wilt u iets wat niet in ons standaard lijstje staat?