Privacyverklaring

Hieronder vind u de Privacyverklaring De Wijsmaker Training en opleiding. Zo kunt u zien hoe we met je gegevens omgaan. We leggen uit welke gegevens we vastleggen bij de aanmelding, factuur, nieuwsbrief, deelnemerslijst en certificaat van deelname. We leggen soms gegevens vast voor onze dienstverlening en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. 

Privacyverklaring De Wijsmaker Training en opleiding

De Wijsmaker training en opleiding legt uw gegevens vast als u een opleiding of training van ons afneemt, een webinar volgt of als u de maandelijkse nieuwsbrief ontvangt. Hieronder leggen we uit wat we vastleggen, waarom en hoe lang we dat doen. Wij voldoen uiteraard aan de privacyregels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat leggen we vast bij aanmelding?

De Wijsmaker legt alleen die gegevens vast die van belang zijn voor de door u gekozen opleiding, training of webinar. Het gaat dan om:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • adres, postcode en woonplaats kantoor;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • van welke branchevereniging u of uw kantoor lid is (alleen bij wettelijke vertegenwoordigers).

Uw e-mail is nodig om de aanmelding te bevestigen, om informatie over de opleiding te verstrekken en om achteraf de factuur en het certificaat van deelname aan u toe te zenden. Het telefoonnummer is nodig om u in geval van nood te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als de docent ziek wordt. Van welke branchevereniging u lid bent is voor ons nodig om te voldoen aan de eisen van de diverse brancheverenigingen, zo kunnen zij inzage vragen in deelnemerslijsten en evaluaties. Wij zullen uiteraard alleen de meest noodzakelijke gegevens verstrekken. 

Wat leggen we vast voor de factuur?

Verder wordt er een factuur aangemaakt op uw bedrijfsnaam. Deze gegevens leggen wij vast in ons digitale systeem van BD accountancy (registeraccountant). Andere gegevens worden niet vastgelegd. Wij bewaren de factuur in ons digitale systeem.

Wat leggen wij vast voor de deelnemerslijst en het certificaat van deelname?

Iedereen ontvangt na afloop van de opleiding of training een digitaal certificaat van deelname. Hierop staat uw voor- en achternaam en het kantoor waar je werkt. Verder niets. Wij sturen dit certificaat naar u per e-mail. We bewaren dit certificaat van deelname om te voldoen aan de eisen van de brancheverenigingen en omdat we aan u altijd een duplicaat kunnen verstrekken in geval van verlies.

Wat leggen we vast voor de nieuwsbrief?

Als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief leggen wij alleen uw voornaam, achternaam en e-mail adres vast voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief. Ook kunt u eenvoudig uw gegevens aanpassen als deze zijn gewijzigd. Onze nieuwsbrief wordt gemaakt en verzonden door Mailchimp. Zij voldoen ook aan de privacyregels.

Wat leggen wij vast bij webinars?

Wij werken met het programma Webinargeek. Dat is een programma dat ervoor zorgt dat wij webinars kunnen aanbieden. Wij hebben met Webinargeek een verwerkersovereenkomst gesloten. Webinargeek legt uitsluitend onderstaande gegevens vast:

 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • IP-adres
 • Gegevens met betrekking tot:
  • Bezoekgedrag registratiepagina’s en het ontvangen van e-mails in het kader van het registratieproces voor het webinar en opvolging van het webinar.
  • Kijkgedrag gedurende de webinars en de interacties die een kijker heeft tijdens een webinar.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij werken echter met een beveiligde verbinding (https verbinding). Hierdoor worden uw gegevens veilig verzonden vanuit de website (met SSL-certificaat).

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden door ons bewaard. Facturen moeten wij 7 jaar bewaren vanwege Belastingregels. Uw certificaat van deelname en de deelnemerslijst bewaren wij 5 jaar om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de branchevereniging. Na genoemde periodes worden de gegevens door ons verwijderd. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen wij direct alle gegevens. Wilt u dat we uw gegevens eerder verwijderen dan kunt u dat ons gewoon vragen, tenzij wij uw gegevens moeten bewaren vanwege een wettelijke verplichting (zoals 7 jaar de factuur bewaren vanwege de Belastingwet).

Delen van gegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden, tenzij een wet of regeling dit vereist. Wij delen op verzoek de deelnemerslijst en certificaat van deelname  met de branchevereniging omdat onze opleidingen en trainingen geaccrediteerd zijn met PE-punten. Zij moeten kunnen controleren of u aanwezig was. U kunt bij uw branchevereniging meer informatie krijgen over deze regels die zij hebben opgesteld.

Recht op overdracht van gegevens

U kunt ons vragen om de informatie die wij over u hebben digitaal aan u te verstrekken zodat u die gegevens ergens anders kan gebruiken. Meestal heeft u die gegevens al digitaal van ons gekregen zoals de factuur of het certificaat van deelname. Maar als u dit wenst verstrekken wij deze graag nogmaals.

Recht om een klacht in te dienen

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog vragen of opmerkingen? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met De Wijsmaker Training en opleiding via telefoonnummer 06.43022961 of mail ons op info@dewijsmaker.nl