Uitleg TMA

Wat is TMA?

Wat meet je ermee?

Afbeelding verwijderd.

Wat is TMA?

 • Assessment waardevrij benaderen. Persoonlijkheid is een neutraal gegeven. Nooit positief of negatief in het algemeen. In het licht van een bepaalde functie of organisatiecultuur kunnen bepaalde talenten en persoonlijkheidskenmerken wenselijk of minder wenselijk zijn.
 • TMA meet de drijfveren (22) en talenten (44) van een kandidaat en daarmee de motivatie.
 • TMA meet 6 talent dimensies.
 • Met de TMA Talentenanalyse krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 TMA Competenties.

Drijfveren en talenten

 • Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid
 • Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van personen
 • Een hoge drijfveer betekent een makkelijk ontwikkelbare competentie
 • Er zijn 22 drijfveren die zowel in lage als hoge score uitgroeien naar een talent (44).
 • Een talent geeft een intrinsieke behoefte aan. Het kan zijn dat het werkelijke gedrag van een kandidaat afwijkt van een talent. Gedrag is sociaal wenselijk te manipuleren.

Waar geeft TMA inzicht in?Afbeelding verwijderd.

TMA geeft inzicht in:

Emotionele balans

Eigenwaarde, ontzag, steun behoefte, stressbestendig & druk

Motieven

Datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren.

Aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie & uitdaging

Sociale talenten

Hoe gedraagt de kandidaat zich in relatie tot anderen.

Conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit & contact

Beïnvloedende talenten

Het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting.

Dominantie, energie &. actie, confrontatie, volharding

Leidinggevende talenten

Adequaat beslissingen kunnen nemen en de organisatie de goede richting op sturen.

Besluiten nemen, onafhankelijk denken & handelen, verantwoording & leiderschap

Organisatie talenten

De wijze waarop kandidaten hun werk en leven organiseren.

Doelgerichtheid, orde &. structuur, pragmatisme

Motivatie

 • De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag of juist remmen.
 • Gedrag wordt niet alleen bepaald door "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door "willen" (drijfveren en talenten).
 • Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

Competenties

Met de TMA Talentenanalyse krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 TMA Competenties.